ทางออกและคำแนะนำของคนประวัติเครดิตไม่ดี

เมื่อท่านต้องตกอยู่ในภาวะการเป็นหนี้แบบขึ้นติดแบล็คลิส กลายเป็นคนมี “ประวัติเครดิตไม่ดี หรือติดเครดิตบูโร” ทางออกของปัญหานี้ก็จะมีไม่มากนัก แต่ก็ยังพอมีทางแก้ไขอยู่บ้าง โดยสรุปก็มี 3 ทาง ดังนี้

  1. สินเชื่อพิเศษที่ปล่อยกู้คนมีประวัติเครดิตไม่ดีโดยเฉพาะ มีบริษัทไฟแนนซ์หรือสถาบันทางการเงินหลายบริษัทที่ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ มาเพื่อช่วยคนประวัติเครดิตไม่ดี แต่ต้องการใช้เงินด่วนโดยเฉพาะ แต่บริษัทไฟแนนซ์หรือสถาบันทางการเงินที่ออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้มานั้นจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เปิดให้บริการตลอดไป โดยมีคุณสมบัติของผู้กู้คือ ต้องเป็นลูกหนี้ที่ชำระหนี้หมดแล้วแต่ยังมีประวัติค้างชำระหนี้ในเครดิตบูโรอยู่ และต้องมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป แต่ถ้ามีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนจะต้องมีอาชีพเสริม
  2. ขอจากสถาบันการเงิน เงินด่วน เงินกู้ เป็นที่รู้กันดีว่าการมีประวัติเครดิตไม่ดีหรือติดเครดิตบูโรก็คือการมีประวัติการเงินเสีย สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารส่วนใหญ่ตัดขาดคนที่มีปัญหาเหล่านี้ แต่ในกรณีนี้ผู้ให้กู้ที่เป็นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวนั่นก็คือ สถาบันการเงิน เงินด่วน เงินกู้ ทั้งหลาย เพราะบริษัทเหล่านี้บางแห่งถึงขั้นโฆษณาประชาสัมพันธ์เน้นแจ้งว่า “ติดแบล็คลอสก็สามารถกู้ได้ ไม่เช็คเครดิตบูโร” ก็มี แต่ต้องทำใจว่าสถาบันทางการเงินนี้จะให้วงเงินกู้น้อยกว่าธนาคาร ก่อนที่จะตัดสินใจขอกู้จากบริษัทเหล่านี้เพิ่มเติมก็ควรคิดให้รอบคอบ เพราะมีหนี้อยู่แล้ว และหาหนี้มาเพิ่มเติม ย่อมไม่ดีต่อเราแน่นอน
  3. รีบชำระหนี้…เพื่อแก้ประวัติเสีย ข้อแนะนำและสำคัญมาก เมื่อรู้ว่าติดเครดิตบูโรแล้ว สิ่งที่เราควรทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือ การใช้หนี้ที่ติดให้หมด จากนั้นเมื่อจ่ายหนี้ครบแล้วก็รอให้ประวัติการชำระหนี้ของเรามีการรายงานเข้าระบบ โดยสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้นจะนำส่งข้อมูลประวัติการชำระหนี้ให้บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ซึ่งการเก็บข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ของเครดิตบูโรจะมีระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้รับข้อมูลรายงานจากสถาบันการเงิน แต่ถ้าเรายังจ่ายหนี้ไม่หมด ทางสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ก็จะส่งรายงานไปให้เครดิตบูโรอี